PROMLOGO 2 802

Közzétéve: 2018. máj. 25

A PROMENADE KIADÓI CSOPORT
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA


A Kiadói Csoport tagjai többek között:


-    Promenade Publishing House Kft.
-    New Promenade Kft.
-    Rosegger Kft.
-    Masterholding Kft.
-    Locksley Hall Media Kft.


1.    Az adatkezelő neve, közös adatkezelőként:


Promenade Kiadói Csoport (a továbbiakban: Szolgáltató)


2.    Az adatkezelő címe:


1037 Budapest, Montevideo u. 7. ; 1125 Budapest, Felhő utca 16/a


3.    Elérhetőség:


a)    E-mail elérhetőségek: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
b)    Telefonos elérhetőség: +36 30 327 4143
c)    Postázási cím: 1300 Budapest, Pf. 176.
d)    Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben illetékes személy: Helmeczi Emese (operatív vezető)


4.    Az adatkezelés megnevezése:


A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal (www.promenade.hu) kapcsán kiküldésre kerülő hírlevelek a Partneri címlistára, a személyes egyeztetések és szerződések kapcsán felkerült személyes tájékoztatása, valamint a Szolgáltató által kiadásra kerülő folyóiratok címlistái a címzett önkéntes hozzájárulásával, vagy a Szolgáltatóval szerződésben álló Társaság/Partner megbízásából, vagy a Szolgáltató saját, nyílt forrásokból történő gyűjtése alapján.


5.    Az adatkezelés jogalapja:


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) rendelete alapján:


a)    az érintett önkéntes hozzájárulása,
b)    a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Partner vagy Orvostársaság megbízása alapján,
c)    vagy a Szolgáltató saját, nyílt forrásokra is nyilvános információkra alapuló gyűjtése.


6.    A kezelt adatok köre:


a)    A felhasználó által regisztráció során önkéntesen megadható adatok: vezetéknév, keresztnév, titulus, postázási cím, előfizető esetén előfizetési/számlázási cím, e-mail cím, munkahely, telefonszám, érdeklődési terület, szakvizsga, pecsét- / működési engedély- / nyilvántartási szám.
b)    a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Partner vagy Orvostársaság megbízása alapján a szerződésekben foglalt adatok: vezetéknév, keresztnév, postázási cím, e-mail cím, titulus, pecsét- / működési engedély- / nyilvántartási szám abban az esetben ha az Érintettet orvosi szakportálra is regisztrálni szükséges.
c)    a Szolgáltató saját, nyílt forrásokra is nyilvános információkra alapuló gyűjtése esetén: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, illetve minden olyan nyilvánosan elérhető adat mely alapján postai vagy elektronikus levélben elérhetővé és azonosíthatóvá válik a címzett.


7.    Az adatkezelés célja:


a)    A megigényelt folyóirat(ok) postai címlistájában való szereplés annak érdekében, hogy a folyóiratokon keresztül folyamatosan aktuális, friss és érdekes szakmai információkhoz juthasson hozzá az Érintett, valamint a címzett, mint Érintett azonosítása.
b)    Szerződések alapján létrejött adatok esetében a szerződésben szereplő adatok és kapcsolattartó személyes azonosítása, valamint a szerződésben meghatározott egyedi célok.
c)    A www.promenade.hu weboldalon keresztül kommunikált, a Szolgáltatóval kapcsolatos hírek, hírlevelek küldése, releváns szakmai információk eljuttatása a Partnernek.


Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni (kifejezetten de nem kizárólag postai címlistákkal, mely címlisták a Promenade Kiadói Csoport orvosszakmai folyóiratainak címzettjeit tartalmazza).


Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át, mely alól kivételt képeznek az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások.


8.    Az adatkezelés időtartama:


A felhasználó által kezelt adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg postai címlista, vagy hírlevél esetén a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él, nem kéri adatai törlését, vagy nem él a felejtés jogával, melyet a vonatkozó EU 2016/679 rendelet szabályoz. Szerződéses viszony esetén az adatkezelés időtartamát a szerződésben foglaltak határozzák meg, de nem lehet több, mint a szerződés teljesítésével és/vagy megszűnésével meghatározott határidő. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal jogosult törölni.      
Az a) adatkezelési cél esetében az adatkezelés időtartama az Akkreditált Továbbképzések rendjéről szóló vonatkozó törvény alapján, akkreditált továbbképzőfolyóiratok esetében a kötelezően megtartandó 10 év.


9.    A személyes adatok törlése:


A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre. Szolgáltató a törlésre és egyéb adatmódosításra vonatkozó igényeket csak abban esetben fogadja el ha az írásban, a felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címéről vagy személyesen, okmányai bemutatása mellett történik meg.


10.    Személyre szabott reklámok/tartalmak, hírlevelek és leiratkozás:


A felhasználó által igényelt folyóiratokban Szolgáltató reklámokat jeleníthet meg.     

A Szolgáltató által megküldött hírlevelekről, melyek a promenade.hu címről érkeznek, Érintett a levél alján található leiratkozó linkre kattintva leiratkozhat.


11.    Adatfeldolgozók megnevezése:


a)    Promenade Publishing House Kft.
b)    New Promenade Kft.
c)    Rosegger Kft.
d)    Masterholding Kft.
e)    Locksley Hall Media Kft.


12.    Adatfeldolgozók címe:


a)    1037 Budapest, Montevideo u. 7.
b)    1037 Budapest, Montevideo u. 7.
c)    1037 Budapest, Montevideo u. 7.
d)    1125 Budapest, Felhő utca 16/a
e)    1037 Budapest, Montevideo u. 7.


13.    Adatfeldolgozás megnevezése:


Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre érkező törlési, módosítási, adatigénylési, inaktiválási igények végrehajtása.

 

14.    Adatbiztonsági intézkedések:


A személyes adatokat Magyarország területén, a Promenade Kiadói Csoport vállalkozásai tulajdonában lévő szervereken tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azokat sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó, sem harmadik fél nem ismerheti meg a szervereken vagy a Promenade Kiadói Csoport adatkezelést végző kollégáin keresztül. Mindazonáltal a Felhasználó által kiadott adatok és információk jogosulatlan felhasználásából eredő károkért a Promenade Kiadói Csoport nem vállal felelősséget. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató, adatfeldolgozók alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők és adatbázis-kezelők ismerhetik meg, mely tevékenységet a Szolgáltató Belső Adatkezelési Szabályzata szabályoz. Az „admin” titkosított (https) csatornán keresztül érhető el. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.


15.    Adattovábbítás


A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet. Szolgáltató rendszeresen szolgáltat adatot postai címlisták esetén a Magyar Posta számára, mely adattovábbítást a Magyar Posta, mint terjesztő és a Szolgáltató között létrejött egyedi szerződés szabályozza. Az adattovábbítás célja, hogy Érintett, mint a címlistán szereplő személy a vonatkozó folyóiratot annak megjelenésekor postai terjesztés útján megkaphassa.


16.    Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:


A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó, a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. Amennyiben a felhasználó a módosított adatkezelési nyilatkozatot nem fogadja el, úgy a Szolgáltató nem válik továbbá jogosulttá adatainak kezelésére, mely adott esetben a felhasználó, a vonatkozó adatbázis(ok)ból történő kizárásával és kezelt adatainak törlésével is járhat.


17.    A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:


Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kell eljuttatni, amire 10 munkanapon belül választ kap az Érintett. A felhasználók adataikat érintő alábbi jogaikkal élhetnek:


a)    adatkezelő és adatfeldolgozók kilétének megadása
b)    adatkezelés céljának megkérése
c)    kezelt adatok lekérdezése
d)    adattárolás időtartamának és határidejének lekérdezése
e)    adatkezelés visszavonása
f)     panasz benyújtása a felügyeleti szervhez (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
g)    adatkezelés korlátozása
h)    kezelt adatok törlése, módosítása, helyesbítése, korlátozása


Felhasználó minden folyóévben egy alkalommal díjmentesen kérhet hozzáférést és betekintést a Szolgáltató által kezelt adatokhoz. Minden további adatigénylés, betekintési igénylés díjköteles, mely díjat Szolgáltató 3.500 Ft + áfa összegben határozza meg, mely díjat számla ellenében Felhasználó a Szolgáltatónak köteles megfizetni.


18.    Adatkezelési nyilvántartási azonosító:


    NAIH-73480


19.    Jogérvényesítési lehetőségek:


A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság segítségét is az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. weboldalon. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársunkat az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.


20.    Felhasználói hozzájárulás


A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti. A hozzájárulás tartalma:
„A Szolgáltatónál meglévő adataimat a Szolgáltató (Promenade Kiadói Csoport) az Adatkezelési nyilatkozatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”


Kelt: 2020. január 8.
Promenade Kiadói Csoport

 

 

Legfrissebb híreink

Visszahívást kér?

Felkeltettük az érdeklődését? Bővebb információra van szüksége? Kérem adja meg a nevét és telefonszámát, munkatársunk visszahívja Önt!

Elérhetőségeink

Promenade Publishing House

   email   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
   phone   (06-30) 327-4143

Cím:  1037 Budapest, Montevideo u. 7. 3. emelet

Postafiók:  1300 Budapest, Pf. 176.

  Térkép  

Copyright © 2020 Promenade Publishing House. All rights reserved. | Impresszum